Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate ale consiliului local sunt însărcinate cu analizarea proiectelor de hotarari ale consiliului local, se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare, verifica publicarea anuntului referitor la elaborarea unui proiect de act normativ care trebuie sa fie cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare, intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local.

1. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism

Preşedinte: Szentgyörgyi Anna
Secretar: Szentgyörgyi Andras
Membrii:
Imre Nicolae, Fekete Rozália ErikaSzász János

2. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, juridică şi disciplină

Preşedinte: Keszeg Francisc Ioan
Secretar: Keszeg János Attila
Membrii:
 Magó Francisc

3. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ,
sănătate şi familie, protecţia mediului şi turism

Preşedinte: Mátyás Alexandru Ştefan
Secretar: Végh Tamas
Membrii:
Belenyesi Csaba, Vasarhelyi Francisc, Magyari Levente