Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Compartimente existente conform Organigramei şi Statului de funcţii aprobate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti prin Avizul nr. 489073/22.07.2010.

Compartiment contabil-financiar, resurse umane

Cîmpean Maria - Inspector
Matefi Nicoleta - Inspector
Moldovan Cornelia Dănuţa - Inspector
Pataki Iuliana Aurica - Inspector

Compartiment asistenţă socială

Lőrincz Anna Mária - Inspector

Compartiment relaţii cu publicul, registratură

Szabó Emese - Inspector

Compartiment agricol

Balog Ágnes - Inspector
Bordean Ioan - Inspector

Compartiment informatic

Székely Attila - Inspector

Compartiment cultură

Szentgyörgyi Attila - Responsabil cămin cultural
Márton Edith - Bibliotecar

Personal Contractual

Horváth Anna Mária - Guard
Bálint Mihály - Şofer
Szabó Nicolae - Buldoexcavatorist
Szász László - Muncitor
Keszegpál Ioan - Muncitor
Csiki Ioan
- Muncitor