Declaraţii de avere funcționari publici și demnitari - 2010

Data publicării: 20.03.2013

KESZEG ŞTEFAN

Primar comuna Găneşti

BALOG ELEMÉR

Viceprimar comuna Găneşti

MATEFI ADRIAN

Secretar comuna Găneşti

CÎMPEAN MARIA

Contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Găneşti

BALOG ÁGNES

Inspector

BORDEAN IOAN

Inspector

MATEFI NICOLETA

Inspector