Declaraţii de avere consilieri locali

Declaraţii depuse în conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr. 144/2007. Acestea constituie acte publice şi fiecare declarant răspunde, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.