Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 24.05.2012

Data publicării: 22.04.2013

Hotărârea consiliului local nr. 10 din 24.05.2012

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Găneşti pentru Trim II. 2012.

Hotărârea consiliului local nr. 11 din 24.05.2012

Hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Găneşti, judeţul Mureş.

Hotărârea consiliului local nr. 12 din 24.05.2012

Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru două familii aflate în dificultate.

Hotărârea consiliului local nr. 13 din 24.05.2012

Hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren în suprafaţă de 559 mp, proprietate privată a comunei Găneşti.

Hotărârea consiliului local nr. 14 din 24.05.2012

Hotărâre privind stabilirea taxelor de păşunat pe anul 2012.