Hotărâri adoptate în şedinţa de constituire din 27.06.2012

Data publicării: 22.04.2013

Hotărârea consiliului local nr. 1 din 27.06.2012

Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare.

Hotărârea consiliului local nr. 2 din 27.06.2012

Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 10 iunie 2012, ce compun Consiliul local al comunei Găneşti.

Hotărârea consiliului local nr. 3 din 27.06.2012

Hotărâre privind constituirea Consiliului Local al comunei Găneşti.

Hotărârea consiliului local nr. 4 din 27.06.2012

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

Hotărârea consiliului local nr. 5 din 27.06.2012

Hotărâre privind alegerea viceprimarului.

Hotărârea consiliului local nr. 6 din 27.06.2012

Hotărâre privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate.