Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 28.08.2012

Data publicării: 22.04.2013

Hotărârea consiliului local nr. 12 din 28.08.2012

Hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului comunei Găneşti în Adunarea Generală a Asociaţilor în ADI "ECOLECT MUREŞ".

Hotărârea consiliului local nr. 13 din 28.08.2012

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Găneşti.

Hotărârea consiliului local nr. 14 din 28.08.2012

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reţea de canalizare menajeră în comuna Găneşti, judeţul Mureş".

Hotărârea consiliului local nr. 15 din 28.08.2012

Hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 lei pentru extinderea reţelei de apă potabilă existentă.

Hotărârea consiliului local nr. 16 din 28.08.2012

Hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru reabilitarea unor trotuare stradale în suprafţă de cca. 700 mp.

Hotărârea consiliului local nr. 17 din 28.08.2012

Hotărâre privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea C.L. Găneşti nr. 19/17.08.2011.

Hotărârea consiliului local nr. 18 din 28.08.2012

Hotărâre privind rectificare bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2012.