Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 27.09.2012

Data publicării: 22.04.2013

Hotărârea consiliului local nr. 19 din 27.09.2012

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Găneşti în AGA ADI AQUA INVEST MUREŞ.

Hotărârea consiliului local nr. 20 din 27.09.2012

Hotărâre privind aprobarea sumei de 2.000 lei pentru susţinerea echipei de fotbal juniori Voinţa Găneşti.

Hotărârea consiliului local nr. 21 din 27.09.2012

Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Găneşti, judeţul Mureş.

Hotărârea consiliului local nr. 22 din 27.09.2012

Hotărâre privind numirea persoanei cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor al comunei Găneşti, judeţil Mureş.

Hotărârea consiliului local nr. 23 din 27.09.2012

Hotărâre privind aprobarea sumei de 2.500 lei pentru organizarea sărbătoririi a 50 de ani de existenţă a Şcolii Gimnaziale "Fogarasi Sámuel" din Găneşti.