Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 30.10.2012

Data publicării: 22.04.2013

Hotărârea consiliului local nr. 24 din 30.10.2012

Hotărâre privind aprobarea elaborării P.U.G. Găneşti.

Hotărârea consiliului local nr. 25 din 30.10.2012

Hotărâre privind valorificarea buldoexcavatorului aparţinând domeniului privat al comunei.

Hotărârea consiliului local nr. 26 din 30.10.2012

Hotărâre privind rectificare bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2012.

Hotărârea consiliului local nr. 27 din 30.10.2012

Hotărâre privind reactualizarea tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă la nivelul comunei Găneşti.