Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 29.11.2012

Data publicării: 22.04.2013

Hotărârea consiliului local nr. 28 din 29.11.2012

Hotărâre privind rectificare bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2012.

Hotărârea consiliului local nr. 29 din 29.11.2012

Hotărâre privind încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Găneşti, judeţul Mureş.

Hotărârea consiliului local nr. 30 din 29.11.2012

Hotărâre privind aprobarea sumei de 200 lei/lună pentru asigurarea transportului elevilor din satul Sub Pădure la Şcoala Generală Giuluş, pe perioada noiembrie-decembrie 2012, ianuarie-martie 2013.

Hotărârea consiliului local nr. 31 din 29.11.2012

Hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor sociale elevilor de pe raza comunei Găneşti.

Hotărârea consiliului local nr. 32 din 29.11.2012

Hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREŞ".

Hotărârea consiliului local nr. 33 din 29.11.2012

Hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202.662/05.03.2010, respectiv articolul 36 şi Anexa Politica Tarifară-ian.2011 la contract.