Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 28.03.2013

Data publicării: 22.04.2013

Hotărârea consiliului local nr. 11 din 28.03.2013

Hotărâre privind concesionarea trupului de păşune în suprafaţă de 33,10 ha situat în BF nr. 1087 Păucişoara.

Hotărârea consiliului local nr. 12 din 28.03.2013

Hotărâre privind stabilirea taxelor de păşunat pentru sezonul 2013.

Hotărârea consiliului local nr. 13 din 28.03.2013

Hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe, ce se aplică de către societăţile comerciale şi instituţiile publice care administrează imobile ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Găneşti, judeţul Mureş.