Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 09.04.2013

Data publicării: 22.04.2013

Hotărârea consiliului local nr. 14 din 09.04.2013

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Găneşti, judeţul Mureş, pentru anul 2013.

Hotărârea consiliului local nr. 15 din 09.04.2013

Hotărâre privind prelungirea valabilităţii PUG Găneşti.

Hotărârea consiliului local nr. 16 din 09.04.2013

Hotărâre privind stabilirea tarifului orar pentru închirierea buldoexcavatorului din dotarea primăriei locale.

Hotărârea consiliului local nr. 17 din 09.04.2013

Hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREŞ".

Hotărârea consiliului local nr. 18 din 09.04.2013

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş.