Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 28.05.2013

Data publicării: 30.05.2013

Hotărârea consiliului local nr. 19 din 28.05.2013

Hotărâre privind aprobarea extinderii reţelei de canalizare pe o lungime de 1.300 ml

Hotărârea consiliului local nr. 20 din 28.05.2013

Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului

Hotărârea consiliului local nr. 21 din 28.05.2013

Hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

Hotărârea consiliului local nr. 22 din 28.05.2013

Hotărâre privind aprobarea taxelor de branşare - debranşare la reţeaua de apă potabilă a comunei

Hotărârea consiliului local nr. 23 din 28.05.2013

Hotărâre privind stabilirea tarifului de cazare la locurile de cazare din incinta Căminului Cultural nr. 1 Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 24 din 28.05.2013

Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 700 lei, reprezentând decontarea cheltuielilor de deplasare a unei delegaţii de elevi de la Şc. Gimnazială Fogarasi Sámuel Găneşti la concursul organizat de Asociaţia localităţilor cu numele de „vamă” şi Administraţia Naţională Financiar-Vamală din Ungaria

Hotărârea consiliului local nr. 25 din 28.05.2013

Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2.300 lei, reprezentând decontarea cheltuielilor de deplasare a unei delegaţii care va participa la cea de-a VI. Întâlnire a Asociaţiei localităţilor cu numele de „Vamă” - Vámosoroszi, Ungaria

Hotărârea consiliului local nr. 26 din 28.05.2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2013