Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 18.06.2013

Data publicării: 25.06.2013

Hotărârea consiliului local nr. 27 din 18.06.2013

Hotărâre privind acordarea avizului preliminar pentru documentaţia tehnică PUG Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 28 din 18.06.2013

Hotărâre privind aprobarea sumei de 500 lei pentru participarea unui număr de 30 elevi de la Şcoala Gimnazială Fogarasi Sámuel Găneşti la Festivalul Copiilor organizat la Daneş

Hotărârea consiliului local nr. 29 din 18.06.2013

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia "Modernizare drum comunal DC79 Găneşti (DJ142) - Păucişoara, tronsonul II - KM 1+43 - KM 1+982+DL 363 m"