Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 23.07.2013

Data publicării: 28.08.2013

Hotărârea consiliului local nr. 30 din 23.07.2013

Hotărâre privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 31 din 23.07.2013

Hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a "A.D.l. AQUA INVEST Mureş" ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi canalizare

Hotărârea consiliului local nr. 32 din 23.07.2013

Hotărâre privindaprobarea alocării sumei de 7.000 lei pentru construirea unui gard din metal la Şcoala Gimnazială Fogarasi Sámuel din Găneşti