Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 06.08.2013

Data publicării: 28.08.2013

Hotărârea consiliului local nr. 33 din 06.08.2013

Hotărâre privind aprobarea unui PUZ - "Stabilire zonă funcţională amenajare piscicolă şi agrement"

Hotărârea consiliului local nr. 0 din 06.08.2013

Prezentarea procesului verbal încheiat de Camera de Conturi Mureş cu ocazia finalizării controlului de audit extern la nivel de primărie