Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 24.09.2013

Data publicării: 26.09.2013

Hotărârea consiliului local nr. 35 din 24.09.2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2013

Hotărârea consiliului local nr. 36 din 24.09.2013

Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ+teritorială a comunei Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 37 din 24.09.2013

Hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Găneşti, judeţul Mureş