Hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară din 30.09.2013

Data publicării: 02.10.2013

Hotărârea consiliului local nr. 38 din 30.09.2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2013

Hotărârea consiliului local nr. 39 din 30.09.2013

Hotărâre privind reactualizarea tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă la nivelul comunei Găneşti