Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 28.11.2013

Data publicării: 04.12.2013

Hotărârea consiliului local nr. 43 din 28.11.2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti, judeţul Mureş, pentru anul 2013.

Hotărârea consiliului local nr. 44 din 28.11.2013

Hotărâre privind aprobarea utilizării definitive a fondului de rulment existent la finele anului 2012.

Hotărârea consiliului local nr. 45 din 28.11.2013

Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale pentru calitatea de membru al Austrian Romanian Institute of Energy Efficiency (ARIEE).

Hotărârea consiliului local nr. 46 din 28.11.2013

Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al aparatului de specialitate al primarului comunei Găneşti, judeţul Mureş.