Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 20.12.2013

Data publicării: 24.12.2013

Hotărârea consiliului local nr. 47 din 20.12.2013

Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor şi impozitelor locale la nivelul comunei Găneşti pentru anul 2014

Hotărârea consiliului local nr. 48 din 20.12.2013

Hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiune local pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

Hotărârea consiliului local nr. 49 din 20.12.2013

Hotărâre privind Gospodărirea comunei Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 50 din 20.12.2013

Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei