Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 30.01.2014

Data publicării: 02.02.2014

Hotărârea consiliului local nr. 1 din 30.01.2014

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Găneşti, judeţul Mureş, pentru anul 2014

Hotărârea consiliului local nr. 2 din 30.01.2014

Hotărâre privind aprobarea Planului de achizitii publice pe anul 2014

Hotărârea consiliului local nr. 3 din 30.01.2014

Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2014

Hotărârea consiliului local nr. 4 din 30.01.2014

Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 republicată, pe anul 2014

Hotărârea consiliului local nr. 5 din 30.01.2014

Hotărâre privind mandatarea primarului comunei Găneşti, de a realiza şi întocmi "Raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului UAT", pentru activitatea desfăşurată în anul 2013

Hotărârea consiliului local nr. 6 din 30.01.2014

Hotărâre privind aprobarea SF privind activitatea de eficientizare a consumurilor energetice din comuna Găneşti, precum şi aprobarea iniţierii concesiunii lucrărilor

Hotărârea consiliului local nr. 7 din 30.01.2014

Hotărâre privind stabilirea domeniilor  şi locurilor în care contravenienţii vor presta
munca în folosul comunităţii

Hotărârea consiliului local nr. 8 din 30.01.2014

Hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar la finele anului 2013