Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 27.03.2014

Data publicării: 01.04.2014

Hotărârea consiliului local nr. 14 din 27.03.2014

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2014

Hotărârea consiliului local nr. 15 din 27.03.2014

Hotărâre privind modificarea hotărârii C.L. Găneşti nr. 47/20.12.2013

Hotărârea consiliului local nr. 16 din 27.03.2014

Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru două familii aflate în dificultate