Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 29.05.2014

Data publicării: 03.06.2014

Hotărârea consiliului local nr. 24 din 29.05.2014

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2014

Hotărârea consiliului local nr. 25 din 29.05.2014

Hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare

Hotărârea consiliului local nr. 26 din 29.05.2014

Hotărâre privind scoaterea la licitaţie a unui spaţiu comercial