Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 25.06.2014

Data publicării: 27.06.2014

Hotărârea consiliului local nr. 27 din 25.06.2014

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2014

Hotărârea consiliului local nr. 28 din 25.06.2014

Hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

Hotărârea consiliului local nr. 29 din 25.06.2014

Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de 1.000 lei Parohiei Unitariene din Seuca

Hotărârea consiliului local nr. 30 din 25.06.2014

Hotărâre privind alocarea din bugetul local al comunei Găneşti a sumei de 20.000 lei de la Cap. Cultură-sport pentru organizarea evenimentului local Zilele Comunei Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 31 din 25.06.2014

Hotărâre privind încheierea unui contract de prestări servicii cu un specialist topo
pe o perioadă determinată de 6 luni

Hotărârea consiliului local nr. 32 din 25.06.2014

Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a proiectului tehnic şi a cofinanţării proiectului “MODERNIZARE STRĂZI DIN COMUNA GĂNEŞTI, JUDEŢUL MUREŢ”, care se va depune în cadrul Programului LEADER, MĂSURA 413 – Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale, Măsura 322L – "Renovarea şi dezvoltarea satelor”