Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 29.07.2014

Data publicării: 30.07.2014

Hotărârea consiliului local nr. 34 din 29.07.2014

Hotărâre privind reactualizarea tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă la nivelul comunei Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 35 din 29.07.2014

Hotărâre privind participarea unităţii administrativ teritoriale în calitate de membru al Asociaţiei GAL Podişul Târnavelor la elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a teritoriului acoperit de GAL Podişul Târnavelor, pentru perioada 2014-2020, în vederea susţinerii proiectelor de dezvoltare rurală ce vizează teritoriul administrativ al comunei Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 36 din 29.07.2014

Hotărâre privind privind aprobarea modificării cuantumului cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei GAL Podişul Târnavelor

Hotărârea consiliului local nr. 37 din 29.07.2014

Hotărâre privind alocarea din bugetul local al comunei Găneşti a sumei de 3.000 lei de la Cap. Cultură-sport pentru sprijinirea manifestărilor organizate în satul Seuca cu prilejul aniversării a 700 de ani de atestare documentară