Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 06.02.2012

Data publicării: 22.04.2013

Hotărârea consiliului local nr. 1 din 06.02.2012

Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2012 al comunei Găneşti, judeţul Mureş.

Hotărârea consiliului local nr. 2 din 06.02.2012

Hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ.

Hotărârea consiliului local nr. 3 din 06.02.2012

Hotărâre privind stabilirea domeniilor şi locurilor în care contravenienţii vor presta muncă în folosul comunităţii.

Hotărârea consiliului local nr. 4 din 06.02.2012

Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001, pentru anul 2012.