Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 25.09.2014

Data publicării: 26.09.2014

Hotărârea consiliului local nr. 42 din 25.09.2014

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2014

Hotărârea consiliului local nr. 43 din 25.09.2014

Hotărâre privind aprobarea execuţiei de lucrări adiţionale investiţiei "Reţea de canalizare menajeră în comuna Găneşti, judeţul Mureş"

Hotărârea consiliului local nr. 44 din 25.09.2014

Hotărâre privind reactualizarea regulamentului local de înregistrare a autovehiculelor lente, mopede, utilaje agricole şi vehicule cu tracţiune animală