Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 15.12.2014

Data publicării: 17.12.2014

Hotărârea consiliului local nr. 47 din 15.12.2014

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2014

Hotărârea consiliului local nr. 48 din 15.12.2014

Hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare din comuna Găneşti pentru anul şcolar 2015-2016

Hotărârea consiliului local nr. 49 din 15.12.2014

Hotărâre privind încheierea unui contract de prestări servicii cu filiala Reghin a Fundaţiei Creştine Diakonia în vederea realizării unui serviciu de îngrijire socio-medicală la domiciliul persoanelor cu probleme de pe raza comunei Găneşti