Hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară din 29.12.2014

Data publicării: 05.01.2015

Hotărârea consiliului local nr. 50 din 29.12.2014

Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor şi impozitelor locale la nivelul comunei Găneşti pentru anul 2015

Hotărârea consiliului local nr. 51 din 29.12.2014

Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii - colectare gunoi menajer

Hotărârea consiliului local nr. 52 din 29.12.2014

Hotărâre privind mandatarea reprezentantului UAT Găneşti pentru a vota în Adunarea Generală şi modificarea statutului ADI AQUA INVEST MUREŞ

Hotărârea consiliului local nr. 53 din 29.12.2014

Hotărâre privind mandatarea reprezentantului UAT Găneşti pentru a vota în Adunarea Generală a ADI AQUA INVEST MUREŞ pentru aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul apă-canal Mureş