Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 03.02.2015

Data publicării: 05.02.2015

Hotărârea consiliului local nr. 1 din 03.02.2015

Hotărâre privind aprobarea utilizării temporare a fondului de rulment în cuantum de 110.000 lei în vederea acoperirii cheltuielilor de investiţii privind lucrările de canalizare

Hotărârea consiliului local nr. 2 din 03.02.2015

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Găneşti, judeţul Mureş, pentru anul 2015

Hotărârea consiliului local nr. 3 din 03.02.2015

Hotărâre privind aprobarea Planului de achizitii publice pe anul 2015

Hotărârea consiliului local nr. 4 din 03.02.2015

Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2015

Hotărârea consiliului local nr. 5 din 03.02.2015

Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 republicată, pe anul 2015

Hotărârea consiliului local nr. 6 din 03.02.2015

Hotărâre privind mandatarea primarului pentru a vota în Adunarea Generală ADI AQUA INVEST MUREŞ aprobarea modelelor Contractelor de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Hotărârea consiliului local nr. 7 din 03.02.2015

Hotărâre privind desemnarea  reprezentantului comunei Găneşti în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”