Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 28.04.2015

Data publicării: 30.04.2015

Hotărârea consiliului local nr. 12 din 28.04.2015

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2015

Hotărârea consiliului local nr. 13 din 28.04.2015

Hotărâre privind instrumentarea proiectului “REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA GĂNEŞTI, JUDEŢUL MUREŞ” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Hotărârea consiliului local nr. 14 din 28.04.2015

Hotărâre privind intenția delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare a Comunei Gănești

Hotărârea consiliului local nr. 15 din 28.04.2015

Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului “REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA GĂNEŞTI, JUDEŢUL MUREŞ”

Hotărârea consiliului local nr. 16 din 28.04.2015

Hotărâre privind stabilirea taxelor de eliberare a atestatatului de producător precum și viza semestrială a acesteia pe anul 2015 la nivelul comunei Gănești