Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 28.05.2015

Data publicării: 01.06.2015

Hotărârea consiliului local nr. 17 din 28.05.2015

Hotărâre privind aprobarea intabulării străzilor DS 1 - DS 15, localitatea GĂNEȘTI și DS 1- DS 5 sat Seuca  Comuna  Gănești, judeţul Mureș

Hotărârea consiliului local nr. 18 din 28.05.2015

Hotărâre privind mandatul dat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare

Hotărârea consiliului local nr. 19 din 28.05.2015

Hotărâre privind aprobarea proiectutui Actului Adițional de modificare al art.36 din Contractul de Delegare, precum și Politica Tarifară – anexă la Contractul de Delegare – actualizate în concordanță cu Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Credit

Hotărârea consiliului local nr. 20 din 28.05.2015

Hotărâre privind aprobarea bugetului pentru proiectul « MODERNIZARE STRĂZI DIN COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ » finanţat în cadrul Programului PNDR, Măsura 322L – „Renovarea şi dezvoltarea satelor„

Hotărârea consiliului local nr. 21 din 28.05.2015

Hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanţie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul integrat «MODERNIZARE STRĂZI DIN COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ» finanţat în cadrul Programului LEADER al PNDR, Măsura 322L – „Renovarea şi dezvoltarea satelor„