Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 18.06.2015

Data publicării: 22.06.2015

Hotărârea consiliului local nr. 22 din 18.06.2015

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2015

Hotărârea consiliului local nr. 23 din 18.06.2015

Hotărâre privind aprobarea contractului de servicii de DIRIGENTIE DE SANTIER pentru proiectul «MODERNIZARE STRĂZI DIN COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ » finanţat în cadrul Programului PNDR, Măsura 322L – „Renovarea şi dezvoltarea satelor„

Hotărârea consiliului local nr. 24 din 18.06.2015

Hotărâreprivind aprobarea alocării sumei de 3.900 lei, reprezentând decontarea cheltuielilor de deplasare a unei delegaţii de copii din Ansamblul de dansuri populare „FRISSKARÉZÓ” şi Orchestra Copiilor din Seuca, însoţiţi de 10 adulţi din cadrul Consiliului Local Găneşti, la „Întâlnirea Asociaţiei Localităţilor cu numele de Vamă”-Vamospercs - Ungaria

Hotărârea consiliului local nr. 25 din 18.06.2015

Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.500.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri