Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 28.07.2015

Data publicării: 31.07.2015

Hotărârea consiliului local nr. 26 din 28.07.2015

Hotărâre privind aprobarea activității de transport rutier de persoane  cu microbuzul școlar MS-69-UAG

Hotărârea consiliului local nr. 27 din 28.07.2015

Hotărâre privind reactualizarea tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă la nivelul comunei Gănești

Hotărârea consiliului local nr. 28 din 28.07.2015

Hotărâre privind mandatul dat reprezentantului  autorității de a vota în Adunarea Generala a A.D.I „AQUA INVEST MUREȘ”  modificarea și completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A  și în consecință aprobarea noului Regulament al serviciului

Hotărârea consiliului local nr. 29 din 28.07.2015

Hotărâre privind privind mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în Adunarea Generala a A.D.I „AQUA INVEST MUREȘ” aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A

Hotărârea consiliului local nr. 30 din 28.07.2015

Hotărâre privind aprobarea  majorărilor salariale ale personalului funcţionar public și contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gănești

Hotărârea consiliului local nr. 31 din 28.07.2015

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2015