Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 03.09.2015

Data publicării: 07.09.2015

Hotărârea consiliului local nr. 36 din 03.09.2015

Hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea C.L. Gănești nr. 15/28.04.2015

Hotărârea consiliului local nr. 37 din 03.09.2015

Hotărâre privind aprobarea participării comunei Gănești în calitate de membru la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Văii Târnavelor

Hotărârea consiliului local nr. 38 din 03.09.2015

Hotărâre privind revocarea HCL nr. 25/18.06.2015

Hotărârea consiliului local nr. 39 din 03.09.2015

Hotărâre privind modificarea art. nr.1 și art.2 din HCL nr. 25/18.06.2015