Hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară din 17.09.2015

Data publicării: 21.09.2015

Hotărârea consiliului local nr. 40 din 17.09.2015

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ganesti pe anul 2015

Hotărârea consiliului local nr. 41 din 17.09.2015

Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZARE STRAZI DIN COMUNA GANESTI, JUDETUL MURES” finantat in cadrul Programului PNDR, Masura 322 – „Renovarea si dezvoltarea satelor"

Hotărârea consiliului local nr. 42 din 17.09.2015

Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr 9/2010 privind insusirea inventarului domeniului public al comunei Ganesti, judetul Mures