Hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară din 26.10.2015

Data publicării: 28.10.2015

Hotărârea consiliului local nr. 46 din 26.10.2015

Hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea C.L. Gănești nr. 15/28.04.2015

Hotărârea consiliului local nr. 47 din 26.10.2015

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitței „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRADA GORGA ÎN LOCALITATEA SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ

Hotărârea consiliului local nr. 48 din 26.10.2015

Hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al Comunei Gănești a investitței „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRADA GORGA ÎN LOCALITATEA SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”