Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 17.11.2015

Data publicării: 19.11.2015

Hotărârea consiliului local nr. 49 din 17.11.2015

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2015

Hotărârea consiliului local nr. 50 din 17.11.2015

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului școlar

Hotărârea consiliului local nr. 51 din 17.11.2015

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA GĂNEȘTI”, care se va depune în cadrul Programului PNDR 2014-2020, Sub – Măsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

Hotărârea consiliului local nr. 52 din 17.11.2015

Hotărâre prvind implementarea proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA GĂNEȘTI”

Hotărârea consiliului local nr. 53 din 17.11.2015

Hotărâre privind achizitionarea și instalarea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității

Hotărârea consiliului local nr. 54 din 17.11.2015

Hotărâreprivind aprobarea dezmembrării imobilului din Gănești, nr. 771 în două parcele cadastrale