Hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară din 20.11.2015

Data publicării: 24.11.2015

Hotărârea consiliului local nr. 55 din 20.11.2015

Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.42/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Gănești, județul Mureș

Hotărârea consiliului local nr. 56 din 20.11.2015

Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Gănești pentru perioada 2014-2020