Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 27.01.2016

Data publicării: 01.02.2016

Hotărârea consiliului local nr. 1 din 27.01.2016

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Gănești, județul Mureș, pentru anul 2016

Hotărârea consiliului local nr. 2 din 27.01.2016

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea Planului de achiziții publice al comunei Găneşti pe anul 2016

Hotărârea consiliului local nr. 3 din 27.01.2016

Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2016 la nivelul comunei Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 4 din 27.01.2016

Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni la Legea nr. 416/2001 republicată, pe anul 2016

Hotărârea consiliului local nr. 5 din 27.01.2016

Hotărâre privind înființarea serviciului propriu de pază locală Gănești începând cu data de 01.02.2016

Hotărârea consiliului local nr. 6 din 27.01.2016

Hotărâre privind achiziționarea unui autoturism de teren

Hotărârea consiliului local nr. 7 din 27.01.2016

Hotărâre privind stabilirea taxei de închiriere a sălii de sport și a terenului sintetic de sport Gănești

Hotărârea consiliului local nr. 8 din 27.01.2016

Hotărâre privind aprobaria majorării cu un procent de 25% a contribuției proprii, la susținerea Fundației Creștine Diakonia  pentru continuarea activităților medico-sociale pe plan local

Hotărârea consiliului local nr. 9 din 27.01.2016

Hotărâre privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 10 din 27.01.2016

Hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare

Hotărârea consiliului local nr. 11 din 27.01.2016

Hotărâre privind  participarea unităţii administrativ teritoriale în calitate de membru al Asociației GAL Podisul Târnavelor la elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a teritoriului acoperit de GAL Podișul Târnavelor pentru perioada 2014-2020, în vederea susţinerii  proiectelor de dezvoltare rurală ce vizează teritoriul administrativ al comunei noastre

Hotărârea consiliului local nr. 12 din 27.01.2016

Hotărârea nr. 12 privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea C.L. Gănești nr. 46/26.10.2015