Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară din 23.02.2016

Data publicării: 25.02.2016

Hotărârea consiliului local nr. 13 din 23.02.2016

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2016

Hotărârea consiliului local nr. 14 din 23.02.2016

Hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor Stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă

Hotărârea consiliului local nr. 15 din 23.02.2016

Hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare din comuna Găneşti pentru anul şcolar 2016-2017

Hotărârea consiliului local nr. 16 din 23.02.2016

Hotărâre privind reactualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Gănești

Hotărârea consiliului local nr. 17 din 23.02.2016

Hotărâre privind mandatarea Primarului com.Gănești de a realiza şi întocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului com. Gănești, pentru activitatea desfăşurată în anul 2015