Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru din 19.04.2016

Data publicării: 21.04.2016

Hotărârea consiliului local nr. 25 din 19.04.2016

Hotărâre privind modificarea HCL nr.1/2012 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilieri locali ai comunei Gănești

Hotărârea consiliului local nr. 26 din 19.04.2016

Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gănești, al domnului Vásárhelyi Francisc

Hotărârea consiliului local nr. 27 din 19.04.2016

Hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREȘ” aprobarea proiectului Actului Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de  S.C. „Compania Aquaserv” S.A.

Hotărârea consiliului local nr. 28 din 19.04.2016

Hotărâre privind susținerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea prelungire termen de valabilitate documentație de urbanism "Plan Urbanistic General al Com. Gănești" aprobat prin HCL nr.19/02.12.2003 cu Regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar Comuna Gănești