Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru din 24.05.2016

Data publicării: 25.05.2016

Hotărârea consiliului local nr. 29 din 24.05.2016

Hătărâre privind modificarea anexei la HCL nr.55/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Gănești, județul Mureș

Hotărârea consiliului local nr. 30 din 24.05.2016

Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru proiectul ” REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE GANESTI, SEUCA SI DC 79 DIN COMUNA GANESTI”, care se va depune în cadrul programului PNDR 2014-2020, Sub – Măsura 7.2 ” Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

Hotărârea consiliului local nr. 31 din 24.05.2016

Hotărâre prvind implementarea proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE GĂNEȘTI, SEUCA ȘI DC 79 DIN COMUNA GĂNEȘTI”