Hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară de lucru din 31.05.2016

Data publicării: 03.06.2016

Hotărârea consiliului local nr. 32 din 31.05.2016

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gănești pe anul 2016

Hotărârea consiliului local nr. 33 din 31.05.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”, care se va depune în cadrul Programului PNDR 2014-2020, Sub – Măsura 7.6” Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”

Hotărârea consiliului local nr. 34 din 31.05.2016

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”, care se va depune in cadrul Programului PNDR 2014-2020, Sub – Măsura 7.6 ” Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”

Hotărârea consiliului local nr. 35 din 31.05.2016

Hotărâre privind implementarea proiectului ”MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”;

Hotărârea consiliului local nr. 36 din 31.05.2016

Hotărâre privind implementarea proiectului ”MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”;

Hotărârea consiliului local nr. 37 din 31.05.2016

Hotărâre privind implementarea proiectului ”MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ” și ”MODERNIZAREA ȘI RENOVAREA CĂMINULUI CULTURAL SEUCA, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”