Hotărâri adoptate în şedinţa de constituire din 23.06.2016

Data publicării: 24.06.2016

Hotărârea consiliului local nr. 1 din 23.06.2016

Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare

Hotărârea consiliului local nr. 2 din 23.06.2016

Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din data de 05 iunie 2016, care compun Consiliul local al comunei Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 3 din 23.06.2016

Hotărâre privind constituirea Consiliului local al comunei Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 4 din 23.06.2016

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea consiliului local nr. 5 din 23.06.2016

Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Gănești

Hotărârea consiliului local nr. 6 din 23.06.2016

Hotărâre privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Gănești