Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 15.11.2016

Data publicării: 16.11.2016

Hotărârea consiliului local nr. 26 din 15.11.2016

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2016

Hotărârea consiliului local nr. 27 din 15.11.2016

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare a Comunei Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 28 din 15.11.2016

Hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”