Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 20.12.2016

Data publicării: 22.12.2016

Hotărârea consiliului local nr. 29 din 20.12.2016

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2016

Hotărârea consiliului local nr. 30 din 20.12.2016

Hotărâre privind încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Găneşti, judeţul Mureş

Hotărârea consiliului local nr. 31 din 20.12.2016

Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor și impozitelor locale la nivelul comunei Gănești pentru anul 2017

Hotărârea consiliului local nr. 32 din 20.12.2016

Hotărâre privind aprobarea volumui de masa lemnoasa care poate fi recoltata din padurea proprietate privata a comunei pentru anul 2016

Hotărârea consiliului local nr. 33 din 20.12.2016

Hotărâre privind acordul de principiu pentru cumpărarea unui imobil situat în satul Seuca, Nr. 112