Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 26.01.2017

Data publicării: 27.01.2017

Hotărârea consiliului local nr. 1 din 26.01.2017

Hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de executare şi a altor acte emise de autoritatea locală, precum şi aprobarea procedurii de comunicare a acestora, care pot fi comunicate prin mijloace electronice la distanţă

Hotărârea consiliului local nr. 2 din 26.01.2017

Hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii C. L. Găneşti nr. 31/2016 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017

Hotărârea consiliului local nr. 3 din 26.01.2017

Hotărâre privind aprobarea utilizării definitive din fondul de rulment a sumei de 450.000 lei, în vederea acoperirii cheltuielilor de investiţii privind lucrările de canalizare