Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 09.03.2017

Data publicării: 13.03.2017

Hotărârea consiliului local nr. 4 din 09.03.2017

Hotărâre privind aprobarea PUG actualizat al comunei Gănești, județul Mureș și al Regulamentului Local de Urbanism

Hotărârea consiliului local nr. 5 din 09.03.2017

Hotărâre privind aprobarea  organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 6 din 09.03.2017

Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 pentru anul 2017

Hotărârea consiliului local nr. 7 din 09.03.2017

Hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare din comuna Găneşti pentru anul şcolar 2017-2018

Hotărârea consiliului local nr. 8 din 09.03.2017

Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral al comunei Gănești, județul Mureș

Hotărârea consiliului local nr. 9 din 09.03.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  – faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, pentru proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ” 

Hotărârea consiliului local nr. 10 din 09.03.2017

Hotărâre privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”