Hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară de lucru a C.L. Gănești din 16.03.2017

Data publicării: 20.03.2017

Hotărârea consiliului local nr. 11 din 16.03.2017

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Gănești, județul Mureș, pentru anul 2017

Hotărârea consiliului local nr. 12 din 16.03.2017

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Extindere rețea de canalizare în satul Gănești, str. Principală de la nr. 261 la nr. 266, în lungime totală 189 ml

Hotărârea consiliului local nr. 13 din 16.03.2017

Hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de videoinspecției pe o porțiune de 14 km la rețeaua de canalizare ce urmează a fi recepționată și dată în folosință spre exploatare

Hotărârea consiliului local nr. 14 din 16.03.2017

Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Gănești